Wille Wike 2020:


It Coronavirus hat ek gefolgen foar de WilleWike 2020. Spitigernôch kin dy net trochgean. Wy sjogge jim graach wer yn 2021!


Ynformaasjebrief Willewike 2019

(Geplaatst op maandag 22 april 2019)

Hjirûnder is it ynformaasjebrief en de ynformaasjebrosjuere fan de Willewike 2019 te finen.

Klik hjirûnder om dizze te iepenjen:

WilleWike

© 2008 - 2014 WilleWike - Alle rjochten tabehalden. WilleWike wurdt stipe troch de Provinsje Fryslân.

@willewike op twitter

Folgje de Wille Wike op

FacebookTwitterYoutube