Wille Wike 2020:


It Coronavirus hat ek gefolgen foar de WilleWike 2020. Spitigernôch kin dy net trochgean. Wy sjogge jim graach wer yn 2021!


Willewike 2018

(Geplaatst op zaterdag 17 maart 2018)

De basisûnderwiisgroep is al hielendal fol.

De fuortset ûnderwiisgroep hat noch in pear plakken oer, dan is de hiele WilleWike grôtfol,

en dat is goed nijs!

Wolst mei? Jou dy dan hjoed noch op!

29258589_1464235520348924_3452163751608377821_n

WilleWike

© 2008 - 2014 WilleWike - Alle rjochten tabehalden. WilleWike wurdt stipe troch de Provinsje Fryslân.

@willewike op twitter

Folgje de Wille Wike op

FacebookTwitterYoutube